සැකිල්ල:සැඟවුණු ප්‍රවර්ගය

(සැකිල්ල:Hidden category වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

This should be placed on the category page that you wish to be hidden. It includes the __HIDDENCAT__ magic word, so that does not need to be added to pages that already have {{hiddencat}}.

Criteria are given at Wikipedia:Hidden categories#Hiding categories and Category:Hidden categories.

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified

See alsoසංස්කරණය