සැකිල්ල:Container category


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

Tag categories with {{Container category}} to inform editors that they should not contain anything other than subcategories.

The categories will be added to Category:Container categories. If the template is transcluded on a page outside of the category namespace, the page will not be added to Category:Container categories.

Do not substitute this template.

Categories that are part of Wikipedia administration should be tagged with {{Wikipedia category}} instead.

See alsoසංස්කරණය

Other category-header templatesසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Container_category&oldid=480004" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි