ෆෙඩරල් රාජ්‍යය

(සමූහාණ්ඩුව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ෆෙඩරල් රාජ්‍යය, ෆෙඩරේෂන, සන්ධීය රාජ්‍ය, එක්සත් රාජ්‍යය ( En:'federal state) යන විවිධ නම් වලින් මෙය හැඳින්වේ. මේවා අර්ධ ස්වයං පාලන ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය හෝ ප්‍රදේශ මධ්‍යම ආණ්ඩුවක් මගින් දේශපාලනමය සංගමයකට (political union) එක්සත් වීමෙන් ( united ) සෑදුනු ස්වෛරීය රාජ්‍යවේ. In a federation, the self-governing status of the component states is typically constitutionally entrenched and may not be altered by a unilateral decision of the central government.

ලොව වත්මන් නිල ෆෙඩරල් රාජ්‍යයන්
Federation Federating Units Major Federating Units Minor Federating Units
 ආර්ජන්ටිනාව Provinces of Argentina 23 provinces 1 autonomous city
 ඕස්ට්‍රේලියාව States and territories of ඕස්ට්‍රේලියාව 6 states 1 federal district/territory, 1 major territory, several minor territories
 Austria States of Austria 9 Länder or Bundesländer
 Belgium Divisions of Belgium 3 Communities, 3 Regions
 Bosnia and Herzegovina Divisions of Bosnia and Herzegovina 2 entities (out of which one is itself a federation, consisting of 10 cantons) 1 district
 Brazil States of Brazil 26 states 1 federal district and 5,561 municipalities
 Canada Provinces and territories of Canada 10 provinces 3 territories
 Comoros 3 islands
 ඉතියෝපියාව Regions of Ethiopia 9 regions 2 chartered cities
 ජර්මනිය ජර්මනියේ ප්‍රාන්තයන් 16 Länder or Bundesländer
ඉන්දියාව India States and territories of India 28 states 7 union territories including a national capital territory
 Iraq Governorates of Iraq 18 governorates, including the autonomous region of Kurdistan.
 Malaysia States of Malaysia 13 states 3 federal territories
 Mexico States of Mexico 31 states 1 federal district
 Federated States of Micronesia 4 states
 Nepal Zones of Nepal 14 zones 75 districts
 Nigeria States of Nigeria 36 states 1 territory
 Pakistan Provinces and territories of Pakistan 4 provinces 4 federal territories including a federal capital territory
 Russian Federation Federal subjects of Russia 21 republics, 46 oblasts, 9 krais, 1 autonomous oblast, 4 autonomous okrugs, 2 federal-level cities[1]
 Saint Kitts and Nevis Islands/parishes of Saint Kitts and Nevis 2 islands/14 parishes
 Sudan States of Sudan 25 states
  Switzerland Cantons of Switzerland 26 cantons
 United Arab Emirates Emirates of the UAE 7 emirates
 United States of America The 50 states 50 states 1 federal district; 1 incorporated territory, 13 unincorporated territories
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Venezuela States of Venezuela 23 states 1 federal district, 1 federal dependency

තවදුරටත් නොපවතින ෆෙඩරල් රාජ්‍යයන්

සංස්කරණය

Some of the proclaimed Arab federations were confederations de facto.

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය
  1. Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution.
  2. Gained independence in 1957, joined with Sabah, Sarawak, and Singapore to form Malaysia in 1963.
  3. The USSR was a federation according to the letter of its constitution, but, at least until its final years in the late eighties and early nineties of the 20th century, its governance was highly centralised in practice. See: Soviet Union section.
  4. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was officially proclaimed in 1963. Prior to this, the communist Yugoslav state was named Democratic Federal Yugoslavia in 1943 and then Federal People's Republic of Yugoslavia in 1946. See: Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆෙඩරල්_රාජ්‍යය&oldid=276950" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි