"එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මූලස්ථානය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Cleaning unsupported parameters.
(Cleaning unsupported parameters.)
 
 
{{තොරතුරුකොටුව ගොඩනැගිල්ල
| name = එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මුලස්ථානය {{ඇකිළියහැකි ලැයිස්තුව|title =<center>{{නොඑතුම|එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මුලස්ථානය}}</br> /></center>|<center>{{බස|ar|''مقر الأمم المتحدة''}} {{ar නිරූපකය}}<br>{{බස|zh|''联合国总部大楼''}} {{zh නිරූපකය}}<br />{{බස|fr|''Siège des Nations unies''}} {{fr නිරූපකය}}<br />{{බස|ru|''Центральные Учреждения Организации Объединенных Наций''}} {{ru නිරූපකය}}<br />{{බස|es|''Sede de las Naciones Unidas''}} {{es නිරූපකය}}<br /></center>}}
| image = United Nations Headquarters in New York City, view from Roosevelt Island.jpg
| caption = [[නිව්යෝර්ක් නගරය]] තුල පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මුලස්ථානය, [[රෝසවෙල්ට් දිවයින]] සිට දිස්වන අයුරු.
| map_type =
| map_type =ඇඑජ නිව්යෝර්ක් නගරය
| map_caption =
| map_caption = නිව්යෝර්ක් නගරය තුල පිහිටුම
වාස්තුවිද්‍යාත්මක මෝස්තරය අන්තර්ජාතික මෝස්තරය
| latd = 40
| latm = 44
| lats = 58
| latNS = N
| longd = 73
| longm = 58
| longs = 5
| longEW = W
| coordinates_display = inline,title
| altitude =
| building_type =
| architectural_style =[[International Style (architecture)|International Style]]
| cost =$65,000,000 <br> <small>(in adjusted inflation ${{inflation|US|65000000|1952|fmt=c}}) </small>
| location = {{Nowrap|නිව්යෝර්ක්New නගරයYork City}}<br />{{nowrap|([[Extraterritoriality|අන්තර්ජාතික ප්‍රදේශය]])}}
| address = 760 United Nations Plaza, New York, New York 10017, United States
| owner = එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

සංස්කරණ

604

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455318" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි