"ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
Protected "ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය": නිෂ්ඵලදායී සංස්කරණ පොරකෑම් ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත))
සුළු (2402:D000:A000:D39E:883E:140A:44E:E597 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් තඹරු විජේසේකර ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
සුළු (Protected "ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය": නිෂ්ඵලදායී සංස්කරණ පොරකෑම් ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ්චිත)))

සංස්කරණ

24,806

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441386" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි