"සත්තු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු (Reverted 1 edit by 220.247.214.181 (talk) to last revision by Lee. (TW))
ටැගය: ජංගම යෙදුම් සංස්කරණය
Lophotrochozoa වන් හට නෙමටෝඩා හෙවත් පටිපණුවන් අයත්වේ. Sipuncula සහ මුඛය වටා පක්ෂ්ම රාහියක් පිහිටා ඇති ඇතැම් වංහිකයින් හට lophophore යැයි හැදින්වේ. මොවුන් සම්ප්‍රදායික වශ‍යෙන් එක්ව ගත් කල lophophorates යැයි වර්ග කරනය කරනු ලැබේ. නමුත් දැනට පෙනිගොස් ඇති අන්දමට ඔවුන් නෙමටෝඩාවන් හට සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති සහ ඇතමුන් මෘද්වංශිකයන්ට සහ ඇනලිඩාවන්ට සමාන සම්බන්ධතාවයක් ඇති paraphyletic ලෙසට වර්ගිකරණය කරනු ලැබේ. ඔවුන්හට බෙල්ලන් හෙවත් Brachiopoda වන් අයත්වෙයි. ඔවුන් පොසිල ව‍ාර්තා වල වඩාත් ප්‍රමුඛ වේ. Entoprocta, Phoronida සහ Bryozoaහෙවත් පාසි වැනි සතුන්ද අයත්ය.
 
===<span style="color:blue">වෙනත් වර්ගීකරණය</span>===
සත්ත්ව ලෝකයේ විශේෂ 1,260,000ක් පමණ සංඛ්‍යාවක් ඇතැයි සැලකේ.ආහාර නිපදවීමේ හැකියාවක් නැති බැවින් සතුන් විෂමපෝෂීන් වේ.
[[ප්‍රවර්ගය:සත්තු]]
 
ඇනිමාලියා රාජධානියට අයත් සතුන් කොඳු ඇට පෙළ (කශේරුව) දැරීම හෝ නොදැරීම මත කාණ්ඩ 2කි
*අපෘෂ්ඨවංශීන්
*පෘෂ්ඨවංශීන්
==== <span style="color:blue"> අපෘෂ්ඨවංශීන්</span>====
කශේරුවක් නැති සතුන් අපෘෂ්ඨවංශීන් ලෙස හැඳින්වේ.ඔවුන් නැවත ප්‍රධාන වංශ 5කට බෙදේ.
#)නිඩාරියා/සිලින්ටරේටා
#)ඇනෙලිඩා
#)මොලුස්කා
#)ආත්‍රෝපෝඩා
#)එකයිනොඩර්මේටා
===== <span style="color:blue">'''නිඩාරියා'''</span>=====

සංස්කරණ

417

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/376950" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි