මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 පෙබරවාරි 2020

30 ජනවාරි 2020

22 නොවැම්බර් 2018

10 ඔක්තෝබර් 2018

22 අගෝස්තු 2018

21 අගෝස්තු 2018

2 සැප්තැම්බර් 2017

19 මාර්තු 2017

18 මාර්තු 2017

27 පෙබරවාරි 2017

15 පෙබරවාරි 2017

24 ජනවාරි 2017

15 සැප්තැම්බර් 2016

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Surendra_Rulz" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි