"ඇන්ටෝනි ගවුඩි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{තොරතුරුකොටුව පුද්ගලයා
{{අනාථ ලිපිය}}
නම</td><td> | name=ඇන්ටෝනි ගවුඩි</tdbr></tr><tr><td> Antoni Gaudí
| image=Antoni Gaudi 1878.jpg
| caption=Gaudí in 1878, by [[Pau Audouard]]
| birth_date={{Birth date|1852|6|25 |df=yes}}
| birth_place=Reus, Catalonia, [[ස්පාඤ්ඤය]]<ref name="Bergos">{{harv|Massó|1974|pp=17–18}}</ref><ref name="gaudiclub1">{{cite web | url=http://www.gaudiclub.com/ingles/i_vida/i_vida.asp
| archiveurl = http://www.webcitation.org/62TSUcrJB | archivedate = 16 October 2011
| title= Biography at Gaudí and Barcelona Club, page 1 | accessdate=5 November 2005|work = Gaudiclub.com}}</ref>
| death_date= {{Death date and age|1926|6|10|1852|6|25|df=yes}}
| death_place=[[බාර්සිලෝනා]], Catalonia, [[ස්පාඤ්ඤය]]
| nationality=[[ස්පාඤ්ඤ]]
| significant_buildings=[[Sagrada Família]], [[Casa Milà]],<br>[[Casa Batlló]]
| significant_projects=[[Park Güell]], [[Church of Colònia Güell]]
|}}
 
ඇන්ටෝනි ප්ලැස්ඩ් ගැයිලෙම් ගවුඩි අයි කෝනෙට් යන්න් ස්පාඤ්ඤ බසින් ඔහුගේ නම දැක්වෙන ආකාරය වේ. “ඇන්ටෝනියෝ ගවුඩි ස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි‍යකු වන අතර ඔහු වඩාත් ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ ඔහුගේ අසමසම තනි පුද්ගලවාදී නිර්මාණකරණය නිසාමය.
 
*සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි
<li><table><tr><td>සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි</td><td> **සග්රඩා ෆැමිලියා, කාසා මිලා, කාසා බට්ලො</td></tr></li>
<b>පෞද්ගලික විස්තර</b>
<table><tr><td>
නම</td><td> ඇන්ටෝනි ගවුඩි</td></tr><tr><td>
උපන් දිනය</td><td> ජුනි 25, 1852</td></tr><tr><td>
උපන් ස්ථානය</td><td> රියුස් හෝ රියඩම්ස්</td></tr><tr><td>
විපත</td><td> ජුනි 10, 1926 (වයස 73)</td></tr><tr><td>
විපත සිදු වූ ස්ථානය</td><td> බාර්සිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය)</td></tr></table>
ක්‍රියාකාරකම්
<ul>
<li><table><tr><td>සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි</td><td> සග්රඩා ෆැමිලියා, කාසා මිලා, කාසා බට්ලො</td></tr></li>
<li><tr><td>සුවිශේෂ ව්‍යාපෘති</td><td> Parc Güell, Colònia Güell</td></tr></table></li>
</ul>
 
<li><tr><td>*සුවිශේෂ ව්‍යාපෘති</td><td> Parc Güell, Colònia Güell</td></tr></table></li>
ඇන්ටෝනි ප්ලැස්ඩ් ගැයිලෙම් ගවුඩි අයි කෝනෙට් යන්න් ස්පාඤ්ඤ බසින් ඔහුගේ නම දැක්වෙන ආකාරය වේ. “ඇන්ටෝනියෝ ගවුඩි ස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි‍යකු වන අතර ඔහු වඩාත් ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ ඔහුගේ අසමසම තනි පුද්ගලවාදී නිර්මාණකරණය නිසාමය.
**Parc Güell, Colònia Güell
 
==මූලාශ්‍ර==
{{Reflist|30em}}
 
==භාහිර සබැදි==
== References ==
[http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaud%C3%AD Antonio]

සංස්කරණ

19,665

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/289521" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි