"ජෛව ගෝලය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
[[Image:Globe.svg|200px|right]]
පෘතුවියේපෘථිවියේ ජීවින් සිටින කලාපය ජෛව ගෝලය වේ.පෘතුවිය පෘථිවිය මත වෙසෙන සියලු ජිවිනුත් එම ජිවින් සමග අන්තර් ක්‍රියා කරන අජිවි පරිසරයත එක්ව තැනෙන අති විශාල ක්‍රියාකාරි ඒකකය ජෛව ගෝලය ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය. මුළු පෘථිවියටම ඇත්තේ තනි ජෛව ගෝලයක් වන අතර සියලුම පරිසර පද්ධතින් ඒ තුළ ක්‍රියාත්මක වේ. භෞම පද්ධතිය තුළ පිහිටි ඉතාම වැදගත් උප පද්ධතියක් ලෙස ජෛව ගෝලය හැඳින්විය හැකිය. එහි සංයුක්ත වි ඇති මුල ද්‍රව්‍යවන්නේ හයිඩ්‍රජන්, කාබන්, ඔක්සිජන් හා නයිට්‍රජන්ය.
එක්ව තැනෙන අති විශාල ක්‍රියාකාරි ඒකකය ජෛව ගෝලය ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය.මුළු පෘතුවියටම ඇත්තේ තනි ජෛව ගෝලයක් වන අතර සියලුම පරිසරපද්ධති ඒ තුළ ක්‍රියාත්මක වේ.භෞම පද්ධතිය තුළ පිහිටි ඉතාම වැදගත් උප පද්ධතියක් ලෙස ජෛව ගෝලය හැදින්විය හැකිය.එහි සංයුක්ත වි ඇති මුල ද්‍රව්‍යවන්නේ හයිට්‍රඡන්,කාබන්,ඔක්සිඡන් හා නයිට්‍රඡන්ය.
 
=ජෛව ගෝලයේ සිරස් ව්‍යාප්තිය=

සංස්කරණ

2,515

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/192469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි