පිටුවේ ඉතිහාසය

7 පෙබරවාරි 2021

6 පෙබරවාරි 2021

3 පෙබරවාරි 2021

21 දෙසැම්බර් 2020

28 සැප්තැම්බර් 2017

8 සැප්තැම්බර් 2017

1 සැප්තැම්බර් 2017

17 ජනවාරි 2016

16 ජනවාරි 2016

26 පෙබරවාරි 2014

29 නොවැම්බර් 2013

22 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

20 නොවැම්බර් 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ද_කිං%27ස්_ඩොක්ටර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි