පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජූනි 2021

22 ජූලි 2020

20 ජූලි 2020

21 පෙබරවාරි 2019

26 මැයි 2018

9 ඔක්තෝබර් 2017

23 ඔක්තෝබර් 2016

2 ජූලි 2016

16 සැප්තැම්බර් 2015

6 ජූලි 2014

5 ජූලි 2014

4 අප්‍රේල් 2014

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අක්මාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි