මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 මාර්තු 2021

12 පෙබරවාරි 2021

16 පෙබරවාරි 2017

27 නොවැම්බර් 2014

25 අප්‍රේල් 2014

1 මාර්තු 2014

25 ඔක්තෝබර් 2013

22 ජූනි 2013

16 ජූනි 2013

15 ජූනි 2013

30 අගෝස්තු 2011

26 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Savh" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි