මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 නොවැම්බර් 2019

2 අප්‍රේල් 2015

28 ජනවාරි 2015

24 මාර්තු 2014

13 මාර්තු 2013

19 දෙසැම්බර් 2012

12 නොවැම්බර් 2012

14 අගෝස්තු 2012

31 මැයි 2012

23 මැයි 2012

14 පෙබරවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Anuranga7" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි