මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

5 දෙසැම්බර් 2019

22 මාර්තු 2019

28 ජනවාරි 2019

15 දෙසැම්බර් 2017

23 ජූලි 2014

22 නොවැම්බර් 2013

7 ජූනි 2013

17 මැයි 2013

14 මැයි 2013

21 පෙබරවාරි 2012

20 පෙබරවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/සමන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි