මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/මොහමඩ්_උමර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි