කුම්භකර්ණ

රාමායනයට අනුව රාවණ රජුගේ බාල සහෝදරයා

කුම්බකර්ණ යනු රාවණ රජු ගේ සොහොයුරෙකි. යුද්ධයට දක්ෂ මොහු ව මායා බලය මගින් නිදි ගන්වා රාම කුමරු සටනට පැමිණ ඇත .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුම්භකර්ණ&oldid=457469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි