අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණ අතුරු මුහුණතට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

Of the last 34 actions, 0 (0%) has reached the condition limit of 1,000, and 0 (0%) has matched at least one of the filters currently enabled.

සියලු පෙරහන්

විකල්පවිදහන්නහකුලන්න
පෙරනයේ නම පොදු විස්තරය ප්‍රතිවිපාක තත්වය අවසන් වරට විකරණය කරන ලද්දේ දෘශ්‍යතාව
2 New user removing speedy deletion templates ටැගය බලය දෙන ලදී Lee (කතාබහ | දායකත්ව) විසින් 15:10, 9 අගෝස්තු 2019 ප්‍රසිද්ධ
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි