විකිපීඩියා:පිළිගැනීමේ කමිටුව/සැකිලි එකතුව

What to type What it makes
{{subst:ආයුබෝවන්}} ==ආයුබෝවන්!==
විකිපීඩියාව සංස්කරණයට
නො පැකිළෙන්න​!
බිය නො වන්න​!

ආයුබෝවන් පිළිගැනීමේ කමිටුව, ඔබව සිංහල විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තූතිය පුද කරන අතර, ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

නවක සාමාජිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ලිපි කිහිපයක් මෙන්න:

ඔබ, විකිපීඩියානුවෙකු ලෙස මෙය සංස්කරණය කිරීම විනෝදයක් වනු ඇති බවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටු වලදී ඔබේ නම මෙසේ (~~~~) අත්සන් කරන්න, මෙමගින් ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ නම සහ දිනය සටහන් වනු ඇත. ඔබට උදවු අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්න යොමු කරන ආකාරය බලන්න, වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ සාකච්ඡා පිටුවක දී ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න, එසේ නැතිනම් මෙය => {{helpme}} ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ සටහන් කරන්න, එවිට කවුරුන් හෝ ඔබට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

ස්තූතියි ! --~~~~

{{subst:welcome}} ==ආයුබෝවන්!==
විකිපීඩියාව සංස්කරණයට
නො පැකිළෙන්න​!
බිය නො වන්න​!

ආයුබෝවන් පිළිගැනීමේ කමිටුව, ඔබව සිංහල විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තූතිය පුද කරන අතර, ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

නවක සාමාජිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ලිපි කිහිපයක් මෙන්න:

ඔබ, විකිපීඩියානුවෙකු ලෙස මෙය සංස්කරණය කිරීම විනෝදයක් වනු ඇති බවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටු වලදී ඔබේ නම මෙසේ (~~~~) අත්සන් කරන්න, මෙමගින් ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ නම සහ දිනය සටහන් වනු ඇත. ඔබට උදවු අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්න යොමු කරන ආකාරය බලන්න, වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ සාකච්ඡා පිටුවක දී ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න, එසේ නැතිනම් මෙය => {{helpme}} ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ සටහන් කරන්න, එවිට කවුරුන් හෝ ඔබට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

ස්තූතියි ! --~~~~

{{subst:welcome2}} == ආයුබෝවන්! ==

හිතවත් පිළිගැනීමේ කමිටුව, සිංහල විකිපීඩියා විශ්වකෝෂය‍ට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමූ! මෙහි ඇති දේ පරිශීලනය කිරීම‍ටත් සංවර්ධනය කිරීමටත් ඔබගේ දායකත්වය අපි අගය කරමු. පහත දැක්වෙන සබැඳි හරහා විකිපීඩියාව පිළිබඳ සහ ඒ හා සබැඳි තවත් තොරතුරු ඔබ‍ට ලබා ගත හැකිය. ඔබ‍ට මෙහිදී යම් ගැටලුවක් ඇසීම‍ට හෝ සහයක් අවශ්‍යනම් මාගේ සංවාද පිටුවෙහි එය සඳහන් කරන්න, නැතිනම් ඔබගේ සංවාද පිටුවේ ගැ‍ටලුව සඳහන් කර {{සහයවන්න}} ලෙස හෝ {{helpme}} ලෙස සඳහන් කරන්න. එවිට කිසියම් පරිශීලකයකු ඔබට නිසැකවම සහයවනු ඇත.


ආයුබෝවන්!

අත්දැකීම් ඇති පරිශීලයකු හා සහයෝගයෙන් ක‍ටයුතුකිරීම‍ට ඔබ‍ කැමත්තක් දක්වන්නේ නම්, එය විකිපීඩියාව හා ක‍ටයුතු කිරීමේදී ඔබ‍ට සහයක් වනු ඇත. එවි‍ට විකිපීඩියාව තුළ ඔබ කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේ මොනවාද යන්න පහසුවෙන් දැන ගත හැකිය. එලෙසම ඔබ උනන්දුවක් දක්වන ක්ෂේත්‍රයක් වෙතොත් ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සෙසු පිරිස සමඟ එක්වී එය සංවර්ධනය කිරීම‍ට දායකවීම‍ට ඔබ‍ට හැකියාවක් ඇත. අවසාන වශයෙන් ඔබ කළ දායකත්වය සංස්කරණ සාරාංශය තුළ සඳහන් කිරීම‍ටත්, සංවාද පිටුවක කළ සංවාදයකදී ඔබ එක් කළ අදහස‍ට අනතුරුව අවසානයේදී, මෙම ස‍ලකුණු ~~~~ යොදා ඔබේ අනන්‍යතාවය දක්වන්න අමතක නොකරන්න.

සාමුහිකත්වයෙන් සිංහල විකිපීඩියාව ගොඩනගන්න ඔබ‍ටත් ආරාධනා! ----~~~~


Use these for a user who recently registered a username. All of the templates below can be customized with an additional message, a picture of a plate of cookies, a colored border, icons, or a different opening text.

Specialized messages සංස්කරණය

 • {{subst:Welcome-belated}} → for users who have been editing for a while but never received a standardized welcome message.
 • {{subst:Firstarticle}} → to leave a message for new users whose first contribution has been deleted or marked for speedy deletion.
 • {{subst:welcometest}} ~~~~ → for new users who seemed to have used their first offering as a test page.
 • {{subst:Welcome0}} → for new users who have created their user page, but have not yet contributed elsewhere.
 • {{subst:welcomenpov}} ~~~~ → for someone whose initial efforts do not adhere to the neutral point of view policy.
 • {{subst:Welcomespam}} ~~~~ → with additional discussion of anti-spamming policies, use when a new user's initial contributions seem to consist solely of spamming external links.
 • {{subst:Welcome - Copyright}} ~~~~ → with additional discussion of copyright policies, use when a new user's initial contributions seem to consist solely of inserting a block of copyrighted text.
 • {{subst:Welcomeauto}} ~~~~ → for users who have created an autobiography.
 • {{subst:Welcome-COI}} ~~~~ → for users who have edited articles and whose usernames suggest they may have a conflict of interest.

ලියාපදිංචි නොවූ පරිශීලකයින් සඳහා පමණි සංස්කරණය

 • {{subst:Welcome-anon}} ~~~~ → නිර්නාමික පරිශීලකයින් සඳහා, ගිණුමක් සාදා ලියාපදිංචි වීමට පොළඹවා ගැනීමට
 • {{subst:Welc-anon}} {{subst:Welc-anon|message|~~~~}} → variation of above, with border.
 • {{subst:W-graphical-anon}} → for anonymous users, encourages getting a username, based off of graphical welcome template.
 • {{subst:Welcome-anon-vandal}} → for anonymous users who have vandalized a page or had their first edits reverted.
 • {{subst:Welcome-anon-vandalism-fighter}} ~~~~ → for anonymous users who fight vandalism to urge them to create an account

Students and teachers සංස්කරණය

 • {{subst:Welcomestudent}} ~~~~ → for editors who seem to be students editing Wikipedia as part of their assignment
 • {{subst:Welcometeacher}} ~~~~ → for editors who seem to be course instructors having their students edit Wikipedia as part of some assignment
 • {{subst:First school article}} → problematic new school article for editors who seem to be students. Adds your signature.

Topic-specific messages සංස්කරණය

Use one of these to greet new users interested in a particular topic:

Non-English welcome messages සංස්කරණය

Use these for a user who is creating or editing articles in poor English, and whose native language is known or can be guessed with reasonable confidence. (If the user has been writing articles in another language, one of the templates on Category:Non-English user warning templates should be used instead.)

User-hosted welcome templates සංස්කරණය