රත්මලාන යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශයකි.

රත්මලාන
අර්ධ නාගරික
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතබස්නාහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කයකොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපSLST (UTC+5.30)
දුරකථන කේතය(න්)011
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රත්මලාන&oldid=352632" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි