යෝගට් යනු කිරි වෙත බැක්ටීරියාමය පැසවීම සිදු කිරීමෙන් සදන කිරිපට්ටි නිෂ්පාදිතයකි (සෝයා කිරි, ආමන්ඩ් කිරි වැනි ඇට වර්ග වලින් ලබාගන්නා කිරි සහ පොල් කිරි වුවද භාවිතා කල හැක).

යෝගට්
පළතුරු වලින් සරසන ලද යෝගට් බඳුනක්
විස්තර
වර්ගයකිරිපට්ටි නිෂ්පාදිතය
ප්‍රධානරසද්‍රව්‍යය(න්)කිරි, බැක්ටීරියා
යෝගට්, පූර්ණ මේද
පෝෂණ අගය 100 g (3.5 oz) සඳහා
ශක්තිය 257 කිජූ (61 කිකැලරි)
කාබොහයිඩ්‍රේට 4.7 g
- සීනි 4.7 g (*)
මේද 3.3 g
- සංතෘප්ත 2.1 g
- ඒක අසංතෘප්ත 0.9 g
ප්‍රෝටීන් 3.5 g
විටමින් A සමතුල්‍ය. 27 μg (3%)
රයිබෝප්ලේවින් (විටමින් B2) 0.14 mg (12%)
කැල්සියම් 121 mg (12%)
(*) ගබඩා කර තැබුමෙහිදී ලැක්ටෝස් අන්තර්ගතය අඩුවී යයි.
ප්‍රතිශතයන්, වැඩිහිටියන් සඳහා
එජ නිර්දේශ අනුව වෙයි.
මූලාශ්‍රය: USDA නියුට්‍රියන්ට් ඩේටාබේස්


කැචික්, තුර්කියෙහිදී යෝගට් වලින් තැනෙන සිසිල් කටගැස්ම වර්ගයක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යෝගට්&oldid=479412" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි