කැල්සියම් යනු පරමාණුක ක්‍රමාංකය 20 වූ මූලද්‍රව්‍යයයි. එහි රසායනික සංකේතය Ca ය. කැල්සියම් ඒක පරමාණුක ඝණයකි. ආවර්තිතා වගුවේ II (2) කාණ්‍ඩයේ සිටී. කැල්සියම් හි ඉලෙට්‍රොනික වින්‍යාසය 2,8,8,2 වේ. ආවර්තය 4 වන අතර කාන්ඩය II වේ. සාදන ප්‍රධාන අයනය +2 වේ. ප්‍රධාන සංයුජතාව 2 වේ. කැල්සියම් ලෝහයකි.

  1. Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 100818110534020. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
potassiumcalciumscandium
Mg

Ca

Sr
මුහුණුවර
Dull gray, silver


කැල්සියම් හී වර්ණාවලී රේඛා
ප්‍රධාන ගුණ
නම, සංකේතය, ක්‍රමාංකය calcium, Ca, 20
උච්චාරණය /ˈkælsiəm/ KAL-see-əm
මූලද්‍රව්‍ය කාණ්ඩය alkaline earth metal
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව 24, s
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 40.078(4) g·mol−1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය [Ar] 4s2
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2, 8, 8, 2
ද්‍රව්‍යමය ගුණ
අවධිය solid
ඝනත්වය (කා.උ. දී) 1.55 g·cm−3
ද්‍රවාංකයේ දී ද්‍රව ඝනත්වය 1.378 g·cm−3
ද්‍රවාංකය 1115 K, 842 °C, 1548 °F
තාපාංකය 1757 K, 1484 °C, 2703 °F
විලයන එන්තැල්පිය 8.54 kJ·mol−1
වාෂ්පීභවන එන්තැල්පිය 154.7 kJ·mol−1
විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව (25 °C) 25.929 J·mol−1·K−1
වාෂ්ප පීඩනය
පීඩ. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
උෂ්. (K) 864 956 1071 1227 1443 1755
පරමාණුක ගුණ
ඔක්සිකරණ අංකය +2, +1[1]
(strongly basic oxide)
විද්‍යුත් ඍණතාව 1.00 (පෝලිං පරිමාණයෙන්)
අයනීකරණ ශක්ති 1වන: 589.8 kJ·mol−1
2වන: 1145.4 kJ·mol−1
3වන: 4912.4 kJ·mol−1
පරමාණුක අරය 197 pm
සහසංයුජ අරය 176±10 pm
වැන්ඩ වාල්ස් අරය 231 pm
ප්‍රකීර්ණක
ස්එටික ආකෘතිය face-centered cubic
චුම්බකත්වය diamagnetic
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධිතාව (20 °C) 33.6 nΩ·m
තාප සන්නායකතාව (300 K) 201 W·m−1·K−1
තාප ප්‍රසාරණය (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1
ධ්වනි වේගය (තුනී දණ්ඩක් හරහා) (20 °C) 3810 m/s
යං මාපාංකය 20 GPa
ව්‍යාකෘති මාපාංකය 7.4 GPa
නිකර මාපාංකය 17 GPa
පොයිසෝන් අනුපාතය 0.31
මෝ දැඩියාව 1.75
බි‍්‍රනල් දැඩියාව 167 MPa
CAS ලේඛනගත අංකය 7440-70-2
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික
ප්‍රධාන ලිපිය: calcium වල සමස්ථානික
සමස්. ස්.සු. අර්ධ ජීව කාලය ක්.නිය. ක්.ශ. (MeV) ක්.නිශ්.
40Ca 96.941% 40Ca is stable with 20 neutrons
41Ca trace 1.03×105 y ε - 41K
42Ca 0.647% 42Ca is stable with 22 neutrons
43Ca 0.135% 43Ca is stable with 23 neutrons
44Ca 2.086% 44Ca is stable with 24 neutrons
45Ca syn 162.7 d β 0.258 45Sc
46Ca 0.004% >2.8×1015 y ββ ? 46Ti
47Ca syn 4.536 d β 0.694, 1.99 47Sc
γ 1.297 -
48Ca 0.187% >4×1019 y ββ ? 48Ti
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැල්සියම්&oldid=428890" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි