බටහිර ආසියාව හෝ නිරිත දිග ආසියාව යනු, ආසියාවෙහි බටහිර දිගතම උප ප්‍රදේශය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බටහිර_ආසියාව&oldid=403362" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි