පේදුරු තුඩුව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති නගරයකි. පේදුරු තුඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම උතුරු කෙලවරයි.
පේදුරු තුඩුවේ සම්පූර්ණ ජනගහනය ( වසර 2011 දි ) 31,351 විය.

පේදුරු තුඩුව
Point Pedro
නගරය
සන්ඳිකා අම්මාන් පරමේශ්වරි කෝවිල,පේදුරු තුඩුව
සන්ඳිකා අම්මාන් පරමේශ්වරි කෝවිල,පේදුරු තුඩුව
රටශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු පළාත
දිස්ත්‍රික්කයයාපනය දිස්ත්‍රික්කය
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවඩමාරච්චි උතුර
රජය
 • අධිකරණ වර්ගයනගර සභා
 • සභාපතිසභානායගම් රවින්තිරන් (දෙමළ ජාතික සන්ධානය)
සරිය
 • මුළු11.65 කිමී2 (4.50 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2011)
 • මුළු31,351
 • ඝණත්වය1,044/කිමී2 (2,700/වර්ග සැත)

ඉතිහාසය සංස්කරණය

උරුමයන් සංස්කරණය

අධ්‍යාපනය සංස්කරණය

  • හාට්ලි විද්‍යාලය
  • වෙලායුදම් මහා විද්‍යාලය
  • වඩමාරච්චි හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය
  • මෙතොදිස් උසස් බාලිකා විදුහල


 
පේදුරු තුඩුව, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම උතුරු කෙලවර

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පේදුරු_තුඩුව&oldid=353115" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි