නගර

(නගරය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

නගරයක් (ඉංග්‍රීසි:  City) යනු වාණිජ, කාර්මික, මූල්‍ය, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය ,පරිපාලන, නේවාසික යනාදී විවිධ වූ කාර්යයන් සංකේන්ද්‍රණය වූ ජනාවාසයකි.

Alexandria හි දර්ශනයක්.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නගර&oldid=418409" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි