නගසකි ප්‍රාන්තය (長崎県 නගසකි-කෙන්,ඉංග්‍රීසි:  Nagasaki Prefecture?), ජපානයේ පිහිටි ප්‍රාන්තයකි. කියුෂූ දූපතේ පිහිටා ඇත. අගනුවර නගසකි වේ.

Nagasaki-Glover-Garden-5415.jpg

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නගසකි_ප්‍රාන්තය&oldid=396613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි