ක්යෝතෝ යනු ජපානයේ පිහිටි නගරයකි.

ක්යෝතෝ, 1891


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ&oldid=478273" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි