ඉන්ද්‍රයිකා

(ඉන්ද්‍රිකා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කාබනික අණු සමූහයක් එක්වී සෑදෙන, අකාබනික ද්‍රව්‍ය සහිත, යම් නිශ්චිත ව්‍යුහයක් සහ කෘත්‍යයක් සහිත, සෛලයක් තුල වූ උප සෙෙලීය ව්‍යුහයක් ඉන්ද්‍රයිකාවක් ලෙස හැඳින්වේ.

සෙෙල ජීවවිද්‍යාව
සත්ව සෙෙලය
Animal Cell.svg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ද්‍රයිකා&oldid=390902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි