රික්තක යනු ශාක සෛල වල පවතින පටලයකින් වටවූ,තරලයකින් පිරුනු විශාල ඉන්ද්‍රයිකාවක් වේ. රික්තකයේ වූ තරලය සෛල ය්ශය ලෙස හදුන්වයි. එහි ජලය, සීනි,නොයෙකුත් වර්ග වල අයන හා වර්ණක ද්‍රව්‍යහගබඩා කරයි.

කෘත්‍යසංස්කරණය

  • සෛලවල ජල තුල්‍යතාව පවත්වා ගැනීම
  • සන්ධාරණය පවත්වා ගැනීම.
  • වර්ණක මගින් සෛලවලට වර්ණය ලබාදීම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රික්තක&oldid=499344" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි