පූර්වප්‍රාප්තිකයා
අව අටවක
අව නවවක අනුප්‍රාප්තික වූයේ
අව දසවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අව_නවවක&oldid=407655" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි