අව අටවක[1][2][3], යනු චන්ද්‍ර මාසයක අව පක්‍ෂයේ අටවන (8) තිථිය වෙයි. එසේම අව අටවක යනු සිංහල මාස ක්‍රමයේ දී අව සතවක තිථියට පසු සහ අව නවවක තිථියට පෙර යෙදෙන මාසයේ විසිතුන්වන (23) තිථිය යි.

අව අටවක

එසේම එය සතර පොහොයෙන් එක දිනයක් ද වෙයි.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "මුල් පිටුව". දිනමිණ ජාතික පුවත් පත. සම්ප්‍රවේශය 2023-10-06.
  2. "මුල් පිටුව". දිනමිණ ජාතික පුවත් පත. සම්ප්‍රවේශය 2023-12-04.
  3. "මුල් පිටුව". සිළුමිණ ජාතික පුවත් පත. සම්ප්‍රවේශය 2023-11-05.
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
අව සතවක
අව අටවක අනුප්‍රාප්තික
අව නවවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අව_අටවක&oldid=609337" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි