එඩින්බරෝ විශ්ව විද්‍යාලය

(University of Edinburgh වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

එඩින්බරෝ සරසවිය, එඩින්බරෝ විශ්ව විද්‍යාලය (ඉංග්‍රීසි:  University of Edinburgh).

University of Edinburgh
Oilthigh Dhùn Èideann
ලතින්: Universitas Academica Edinburgensis
පිහිටුවන ලද්දේ1582 (opened 1583)[1]
වර්ගයPublic university/Ancient university
අනුරක්ෂණය£424.1 million (as of 31 July 2018)[2]
අය වැය ලේඛනය£949.0 million (2017–18)[2]
කුලපතිAnne, Princess Royal
ප්‍රධාන දේවගැතිAnn Henderson
විද්‍යාලයාධිපතිPeter Mathieson
ශාස්ත්‍රීය කාර්ය මණ්ඩලය4,152 FTE [3]
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය5,188 FTE [3]
ශිෂ්‍යයන්36,491 (2016/17)[4]
උපාධි අපේක්ෂකයා23,301 [4]
පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයා13,190 [4]
පිහිටීමEdinburgh, Scotland, United Kingdom 55°56′50.6″N 3°11′13.9″W / 55.947389°N 3.187194°W / 55.947389; -3.187194ඛණ්ඩාංක: 55°56′50.6″N 3°11′13.9″W / 55.947389°N 3.187194°W / 55.947389; -3.187194
අධ්‍යයන මණ්ඩපUrban
වර්ණ
අනුබද්ධ කිරීමAlan Turing Institute
Coimbra Group
EUA
LERU
Russell Group
UNICA
Universitas 21
Universities Scotland
Universities UK
වෙබ් පිටුවwww.ed.ac.uk

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. Hermans, Jos. M. M.; Nelissen, Marc (1 January 2005). Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group. Leuven University Press. p. 42. ISBN 9058674746.
  2. 2.0 2.1 "The University of Edinburgh Reports & Financial Statements for the year to July 2018" (PDF). University of Edinburgh. සම්ප්‍රවේශය 12 December 2018.
  3. 3.0 3.1 "Staff Headcount & Full Time Equivalent Statistics (FTE) as at January 2017". Human Resources, The University of Edinburgh. January 2017. සම්ප්‍රවේශය 27 April 2017.
  4. 4.0 4.1 4.2 "Student figures" (PDF). Governance & Strategic Planning, The University of Edinburgh. 31 December 2016. සම්ප්‍රවේශය 27 April 2017.