සියවසක් යනු, වසර සියයකි. සිංහල සහ අනෙකුත් බොහෝ භාෂා භාවිතයෙන් සියවස් නම් කෙරෙනුයේ ක්‍රමසූචක ලෙසිනි (නිද. "ක්‍රිව/පොයු 7 වන සියවස ").

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සියවස්&oldid=597052" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි