2016 වසරෙහි මරණ

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

පටුන

ජූලිසංස්කරණය

8සංස්කරණය

අගෝස්තුසංස්කරණය

8සංස්කරණය

නොවැම්බර්සංස්කරණය

3සංස්කරණය

  • අමරදේව, 88, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවීණ සංගීතඥ

25සංස්කරණය

6සංස්කරණය

  • ජයලලිතා, 68, තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරිය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2016_වසරෙහි_මරණ&oldid=387899" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි