ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1869 (MDCCCLXIX) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සිකුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1869 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 869 වන වසර, 19 වන සියවස තුල 69 වන වසර, සහ 1860ගණන් දශකයෙහි 10 වන සහ අවසන් වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1869 is 12 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 18 වන සියවස19 වන සියවස20 වන සියවස
දශක: 1830ගණන්  1840ගණන්  1850ගණන්  – 1860ගණන් –  1870ගණන්  1880ගණන්  1890ගණන්
වසර: 1866 1867 186818691870 1871 1872


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1869&oldid=419948" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි