හැරී කුමරු, සසෙක්හී ආදිපාදවරයා

[[

හැරී කුමරු
සසෙක්ස් ආදිපාදවරයා
Lancering Invictus Games 2020-7 (cropped).jpg
හැරී කුමරුට දිග දුන්න භාර ගැනීමට අභියෝග කරයි. ඉන්වික්ටස් ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වූ බෝල් ගොමර්ස් කනිෂ් ((දකුණේ) ඒ ගැන සිනාසෙන්නට පුළුවන. ඔහුගේ දියණිය ඩේමිට ඔහුගේ අලුත උපන් පුත් ආචී වෙනුවෙන් කුමරුට තෑග්ගක් දීමට අවසර දෙන ලදී.
උපත15 සැප්තැම්බර් 1984
ශාන්ත මරියා රෝහල, ලන්ඩනය,එංගලන්තය, එක්සත් රාජධානිය
වල්ලභයාමේගන්, සසෙක්ස්හි ආදිපාදවරිය
දරුවන්ආචී හැරිසන් මවුන්ට්බැටන්-වින්ඩ්සර්
සම්පූර්ණ නාමය
හෙන්රි චාල්ස් ඇල්බට් ඩේවිඩ්
වංශයවින්ඩ්සර් රාජ වංශය
පියාචාල්ස්, වේල්සයෙහි කුමරා
මවඩයනා, වේල්සයෙහි කුමරිය
ආගමඑංගලන්ත සභාව

]]