සොෆි කුමරිය, එඩින්බර්ග් හි ආදිපාදවරිය

සොෆී කුමරිය එඩින්බර්ග්හි ආදිපාදවරිය දෙවන එලිසබෙත් රාජෝත්තමාවියගේ හා ෆිලිප් කුමරුගේ බාල පුත්‍රයා වන එඩ්වඩ් කුමරු ,වෙසෙක්ස් හි අර්ල්වරයාගේ බිරිඳ වේ.

සොෆී එඩින්බර්ග්හි ආදිපාදවරිය
සොෆී එඩින්බර්ග්හි ආදිපාදවරිය
උපතසොෆී හෙලෙන් රහ්යිස්-ජෝන්ස්
20 ජනවාරි 1965 (1965-01-20) (වයස 59)
රැඩ්ක්ලිෆ්ෆේ ඉන්ෆර්මැරි, ඔක්ස්ෆර්ඩ්, එක්සත් රාජධානිය
වල්ලභයාඑඩ්වඩ් කුමරු, එඩින්බර්ග් හි ආදිපාදවරයා
(වි. 1999)
දරුවන්
Detail
සම්පූර්ණ නාමය
සොෆී හෙලෙන් රහ්යිස්-ජෝන්ස්
වංශයවින්ඩ්සර් රාජවංශය ( විවාහය නිසා)
පියාක්‍රිස්ටෝපර් රහ්යිස්-ජෝන්ස්
මවමේරි ඕ'සුලිවෑන්
අධ්‍යාපනයබටහිර කෙන්ට් කොලේජ්