සගා ප්‍රාන්තය

(සාගා ප්‍රාන්තය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

සගා ප්‍රාන්තය, ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

සගා ප්‍රාන්තය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සගා_ප්‍රාන්තය&oldid=477973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි