ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (ආයතනය)

(ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (පෙර: ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් හා එහි කටයුතු පාලනය කරන ප්‍රධානතම ආයතනයයි. මෙය අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය දරනු ලබන අතර මෙමගින් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් තරග සහ පළමු පෙල තරගයන් පවත්වනු ලබයි. මෙම ආයතනය 1975 ජුනි මස 30 දිනදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචිව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ලෙස ආරම්භ කෙරුණු අතර පසුව එය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලෙස වර්ෂ 2003 දී පිහිටුවන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (ආයතනය)
Sri Lanka Cricket Logo.png
ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට්
පාලනය ශ්‍රී ලංකාව
අනුබද්ධිත දිනය ජූලි 21, 1981 (1981-07-21)
මූලස්ථානය අංක 07. මැටිලන්ඩ් පෙදෙස, කොළඹ
සභාපති ෂම්මි සිල්වා
හිටපු සභාපති තිලංග සුමතිපාල
ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා
නිල වෙබ් අඩවිය
srilankacricket.lk

ආයතන ව්‍යුහයසංස්කරණය

නීති ප්‍රකාරව සිවුවසරකට වරක් පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසිමකින් ආයතනය සඳහා නියෝජිතයින් තෝරාපත්කරගනු ලබයි. ආයතනයේ සභාපති, උප සභාපති, ලේකම් හා භාණ්ඩාගාරික යන ප්‍රධාන තනතුරු මෙම නිලවරණයේදී තෝරාගනු ලබයි. නමුත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට ඇති බලය අනුව මෙම පාලක කමිටුව විසුරුවා හැරීමටත්, අතුරු පාලක කමිටුවක් පත්කිරීමටත් ඉඩකඩ ඇත.

තරගාවලි සහ සංවිධානයසංස්කරණය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් තරගාවලින් මෙන්ම දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලි පැවැත්වීම හා පාලනය කිරීම සිදුකරනු ලබයි. අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන විදේශීය තරගමාලා සඳහා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාහි කිරීමත් දේශීය තරගමාලා සඳහා සංවිධාන කටයුතු සහ පහසුකම් සැලසීමද මෙම ආයතනයේ වගකිමක් වේ.