ශල්කමය අපිච්ඡද සෛල

(ශල්කමය අපිච්ඡදය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කොරපොතු (අනාකූල) හැඩැති ඒක න්‍යෂ්ඨික සෛල වේ. සරල ශල්කමය අපිච්ඡදය මේවා එකතුවෙන් සෑදේ. ගර්තවල අඩංගු ය.

ශල්කමය අපිච්ඡද සෛල
Illu epithelium.jpg
ශල්කමය අපිච්ඡදය අපිච්ඡදයන් අතුරින් එකකි.
හඳුන්වනයන්
කේතයසැකිල්ල:TerminologiaHistologica
THH2.00.02.0.01027
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශල්කමය_අපිච්ඡද_සෛල&oldid=320204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි