"එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(''''එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන''' ({{en|United Nations Develop...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
{{Infobox United Nations
| name = United Nations Development Programme
| image = UNDP logo.svg
| image size = 100px
| caption = Logo of the UNDP
| type = Programme
| acronyms = UNDP
| headquarters = [[New York City]]<br/><small>([[Extraterritoriality|International territory]])</small>
| head = [[Achim Steiner]]<ref name="undp.org administrator">{{Cite web |title=UNDP Executive Board welcomes appointment of Achim Steiner as new Administrator |url=http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2017/04/19/undp-executive-board-welcomes-appointment-of-achim-steiner-as-new-administrator.html|last=|first=|date=19 Apr 2017|website=|access-date=}}</ref><br /><small>(Administrator)</small>
| status = Active
| established = 22 November 1965
| website = [http://www.undp.org www.undp.org]
| parent = [[ECOSOC]]<ref>{{Cite journal
|url = http://www.unausa.org/atf/cf/%7b49C555AC-20C8-4B43-8483-A2D4C1808E4E%7d/2007+UNA-USA+MUN+UNDP+%5bMegacities+and+the+Environment,+Foreign+Direct+Investment%5d.pdf
|title = Background Guide;: Executive board of the United Nations Development Programme (UNDP)
|publisher = UN-USA
|accessdate = 13 December 2007
|postscript = <!-- Bot inserted parameter. Either remove it; or change its value to "." for the cite to end in a ".", as necessary. -->
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20070614085742/http://www.unausa.org/atf/cf/%7b49C555AC-20C8-4B43-8483-A2D4C1808E4E%7d/2007%20UNA-USA%20MUN%20UNDP%20%5bMegacities%20and%20the%20Environment,%20Foreign%20Direct%20Investment%5d.pdf
|archivedate = 14 June 2007
|url-status = dead
|df = dmy-all
}} (from internet archive)</ref>
| commons = [[United Nations]]
| footnotes =
}}
 
'''එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන''' ({{en|United Nations Development Programme, UNDP}}) යනු [[එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය]] යටතේ පවතින වැඩසටහනකි.
 
{{United Nations}}
{{Election Organizations}}
{{South-South}}
{{Authority control}}
 
[[ප්‍රවර්ගය:එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන]]
 
{{අසම්පූර්ණ}}

සංස්කරණ

27,866

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/446874" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි