"ඇඩිලේඩ්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox Australian place
'''[[ඇඩිලේඩ්]] ''' යනු [[දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව|දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ]] [[ඕස්ට්‍රේලියානු අගනගර ලැයිස්තුව|අගනුවර]] වන අතර [[ඕස්ට්‍රේලියාව|ඕස්ට්‍රේලියාවේ]] පස්වන-විශාල නගරය වෙයි.
| type = city
| name = Adelaide
| state = sa
| image = Adelaide's updated montage.jpg
| caption = <small>From top to bottom, left to right: [[Adelaide CBD|Central Adelaide]] from [[Mount Lofty]], the [[UniSA]] Building on North Terrace, [[St Peter's Cathedral, Adelaide|St Peter's Cathedral]], the beachside suburb of [[Glenelg, South Australia|Glenelg]], a rotunda in [[Elder Park]], and [[Victoria Square, Adelaide|Victoria Square]] illuminated in the evening</small>
| pop = 1,345,777
| pop_year = 2018
| pop_footnotes= <ref name="ABS17" />
| poprank = 5th
| density =
| density_footnotes = (2011)
| area = 3257.7
| area_footnotes = <ref>{{cite web |title=2011 Census Community Profiles, Code 4GADE (GCCSA) |url=http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/communityprofile/4GADE |publisher=Australian Bureau of Statistics |accessdate=28 February 2015}}</ref>
| lga =
| established = {{start date|1836|12|28|df=yes}}
| force_national_map = yes
| coordinates = {{coord|34|55|44|S|138|36|4|E|type:city_region:AU-SA|display=inline,title}}
| timezone = [[Australian Central Standard Time|ACST]]
| utc = +9:30
| timezone-dst = [[Australian Central Daylight Time|ACDT]]
| utc-dst = +10:30
|mayor=[Sandy Verschoor]|mayortitle=Lord Mayor of Adelaide| dist1 = 654
| dir1 = NW
| location1 = [[Melbourne]]<ref>{{cite web |url=http://www.ga.gov.au/cocky/cgi/run/distancedraw2?rec1=248650&placename=melbourne&placetype=0&state=VIC&place1=ADELAIDE&place1long=138.601013&place1lat=-34.928692 |title=Great Circle Distance between ADELAIDE and MELBOURNE |publisher=Geoscience Australia |date=March 2004}}</ref>
| dist2 = 958
| dir2 = West
| location2 = [[Canberra]]<ref>{{cite web |url=http://www.ga.gov.au/cocky/cgi/run/distancedraw2?rec1=131&placename=canberra&placetype=0&state=ACT&place1=ADELAIDE&place1long=138.601013&place1lat=-34.928692 |title=Great Circle Distance between ADELAIDE and CANBERRA |publisher=Geoscience Australia |date=March 2004}}</ref>
| dist3 = 1161
| dir3 = West
| location3 = [[Sydney]]<ref>{{cite web |url=http://www.ga.gov.au/cocky/cgi/run/distancedraw2?rec1=87421&placename=sydney&placetype=0&state=NSW&place1=ADELAIDE&place1long=138.601013&place1lat=-34.928692 |title=Great Circle Distance between ADELAIDE and SYDNEY |publisher=Geoscience Australia |date=March 2004}}</ref>
| dist4 = 1600
| dir4 = SW
| location4 = [[Brisbane]]<ref>{{cite web |url=http://www.ga.gov.au/cocky/cgi/run/distancedraw2?rec1=126867&placename=brisbane&placetype=0&state=QLD&place1=ADELAIDE&place1long=138.601013&place1lat=-34.928692 |title=Great Circle Distance between ADELAIDE and Brisbane |publisher=Geoscience Australia |date=March 2004}}</ref>
| dist5 = 2130
| dir5 = East
| location5 = [[Perth]]<ref>{{cite web |url=http://www.ga.gov.au/cocky/cgi/run/distancedraw2?rec1=304529&placename=perth&placetype=0&state=WA+&place1=ADELAIDE&place1long=138.601013&place1lat=-34.928692 |title=Great Circle Distance between ADELAIDE and Perth |publisher=Geoscience Australia |date=March 2004}}</ref>
|stategov=Adelaide| maxtemp = 22.4
| mintemp = 12.3
| rainfall = 543.7
}}
 
'''[[ඇඩිලේඩ්]] ''' ({{en|Adelaide}}) යනු [[දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව|දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ]] [[ඕස්ට්‍රේලියානු අගනගර ලැයිස්තුව|අගනුවර]] වන අතර [[ඕස්ට්‍රේලියාව|ඕස්ට්‍රේලියාවේ]] පස්වන-විශාල නගරය වෙයි.
 
==භාහිර සබැඳි==

සංස්කරණ

24,062

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/438986" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි