"ලක්නව්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (ප්‍රවර්ගය:ඉන්දියාව එක් කරන ලදී. HotCat භාවිතයෙන්)
{{Infobox settlement
| official_name = Lucknow
| native_name =
| native_name_lang = <!-- Please do not add any Indic script in this infobox, per WP:INDICSCRIPT policy. -->
| settlement_type = [[Metropolis]]
| image_skyline = Collage of places in Lucknow.jpg
| image_caption = Clockwise from top: [[Bada Imambara]], [[Lucknow Charbagh railway station|Charbagh Railway Station]], [[Rumi Darwaza]], [[Hazratganj]], [[La Martiniere Lucknow|La Martiniere School]], [[Ambedkar Memorial Park]]
| nickname = The City of Nawabs, The Golden City of India, Constantinople of the East, Shiraz-e-Hind
| pushpin_map = India Uttar Pradesh#India#Asia
| pushpin_label_position = right
| pushpin_map_alt = <span style="color:pink;">Lucknow</span>
| pushpin_map_caption = Location of Lucknow in [[Uttar Pradesh]]
| coordinates = {{coord|26|51|N|80|57|E|type:city_region:IN-UP|display=it}}
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = {{IND}}
| subdivision_type1 = State
| subdivision_type2 = [[Divisions of Uttar Pradesh|Division]]
| subdivision_type3 = [[List of districts of India|District]]
| subdivision_name1 = [[Uttar Pradesh]]
| subdivision_name2 = [[Lucknow Division|Lucknow]]
| subdivision_name3 = [[Lucknow District|Lucknow]]
| government_type = Municipal Corporation
| governing_body = [[Lucknow Municipal Corporation]]
| leader_party = [[Bharatiya Janata Party|BJP]]
| leader_title = [[Lucknow (Mayoral Constituency)|Mayor]]
| leader_name = [[Sanyukta Bhatia]]
| leader_title1 = [[Divisional Commissioner|Commissioner, Lucknow Division]]
| leader_name1 = Anil Garg, [[Indian Administrative Service|IAS]]
| leader_title2 = [[Inspector General of Police|Inspector General]], Lucknow Range
| leader_name2 = Ajay Narain Singh, [[Indian Police Service|IPS]]
| leader_title3 = [[District Magistrate|District Magistrate and Collector]]
| leader_name3 = Kaushal raj Sharma, [[Indian Administrative Service|IAS]]
| leader_title4 = [[Superintendent of police (India)|Senior Superintendent of Police]]
| leader_name4 = Kalanidhi Naithani, [[Indian Police Service|IPS]]
| unit_pref = Metric
| area_footnotes = <ref>{{cite web|url=http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/0926_PART_B_DCHB_LUCKNOW.pdf|title=Lucknow District Census 2011 Handbook: VILLAGE AND TOWN WISE PRIMARY CENSUS ABSTRACT (PCA)|publisher=[[Census of India]]|accessdate=26 April 2018|page=47 (pdf) Urban Section|format=PDF|archive-url=https://web.archive.org/web/20180329111348/http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/0926_PART_B_DCHB_LUCKNOW.pdf|archive-date=29 March 2018|dead-url=no|df=dmy-all}}</ref>
| area_total_km2 = 349
| elevation_m = 123
| population_total = 2,817,105
| population_as_of = 2011
| population_footnotes = <ref>{{Cite web|url=http://www.censusindia.gov.in/pca/SearchDetails.aspx?Id=165058|title=Lucknow District Area and Population|last=|first=|date=|website=Office of the Registrar General & Census Commissioner, India|publisher=|access-date=16 August 2017}}</ref><ref name="population">{{cite web|url=http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_2_PR_Cities_1Lakh_and_Above.pdf|title=Cities having population 1 lakh and above, Census 2011|publisher=The Registrar General & Census Commissioner, India|accessdate=25 June 2014|format=PDF|archive-url=https://web.archive.org/web/20120507135928/http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_2_PR_Cities_1Lakh_and_Above.pdf|archive-date=7 May 2012|dead-url=no|df=dmy-all}}</ref>
| population_density_km2 = auto
| population_metro = 2,902,920
| population_metro_footnotes = <ref name="census2011cities">{{cite web|title=Lucknow Urban Region|url=http://www.census2011.co.in/census/metropolitan/82-lucknow.html|publisher=Census2011 India|accessdate=7 February 2017|page=2|archive-url=https://web.archive.org/web/20170311073742/http://www.census2011.co.in/census/metropolitan/82-lucknow.html|archive-date=11 March 2017|dead-url=no|df=dmy-all}}</ref>
| population_rank = [[List of cities in India by population|11th]]
| population_blank1_title = Metro Rank
| population_blank1 = [[List of million-plus urban agglomerations in India|12th]]
| population_demonym = Lakhnawi, Lucknowite
| timezone1 = [[Indian Standard Time|IST]]
| demographics_type1 = [[Language]]
| demographics1_title1 = Official
| demographics1_info1 = [[Hindi language|Hindi]]<ref name="langoff">{{cite web|title=52nd REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA|url=http://nclm.nic.in/shared/linkimages/NCLM52ndReport.pdf|website=nclm.nic.in|publisher=[[Ministry of Minority Affairs]]|accessdate=12 February 2019 |page=49 |deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170525141614/http://nclm.nic.in/shared/linkimages/NCLM52ndReport.pdf|archivedate=25 May 2017|df=dmy-all}}</ref>
| demographics1_title2 = Additional&nbsp;official
| demographics1_info2 = [[Urdu]]<ref name="langoff"/>
| demographics1_title3 = Regional
| demographics1_info3 =[[Awadhi language|Awadhi]]<ref>{{cite web|url=https://www.ethnologue.com/language/awa |title=Awadhi |website=[[Ethnologue]] |accessdate=7 May 2019}}</ref>
| utc_offset1 = +5:30
| postal_code_type = [[Postal Index Number|PIN]]
| postal_code = 2260xx / 2270xx
| area_code = +91-522
| area_code_type = Telephone code
| registration_plate = UP-32
| blank1_name_sec1 = [[Human sex ratio|Sex ratio]]
| blank1_info_sec1 = 915 [[female|♀]]/1000 [[male|♂]]
| blank2_name_sec2 = [[Human Development Index| HDI]]
| blank2_info_sec2 = 0.665 <ref>{{Cite web |url=http://ssca.org.in/media/4_2016_HDI_t1hcMZm.pdf |title=Archived copy |access-date=6 March 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180619103221/http://www.ssca.org.in/media/4_2016_HDI_t1hcMZm.pdf |archive-date=19 June 2018 |dead-url=no |df=dmy-all }}</ref>
| website = {{official website|lucknow.nic.in}}
| unemployment_rate =
| pushpin_label = Lucknow
}}
 
'''ලක්නව්''' ({{en|Lucknow}}) [[ඉන්දියාව|ඉන්දියාවේ]] [[උත්තර් ප්‍රදේශ්]] හි අගනුවරයි.
 
==මූලාශ්‍ර==
{{reflist|refs=
}}
 
[[ප්‍රවර්ගය:ඉන්දියාව]]
 
{{අසම්පුර්ණ}}

සංස්කරණ

26,736

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/436755" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි