"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Thakshi" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

පිළිගැනීමේ සැකිල්ල, පරිශීලක සංවාද පිටුවට TW භාවිතයෙන් එක් කරන ලදී.
(පිළිගැනීමේ සැකිල්ල, පරිශීලක සංවාද පිටුවට TW භාවිතයෙන් එක් කරන ලදී.)
(වෙනසක් නොමැත)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/194179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි