"ආහාර ඉංජිනේරු ශිල්පය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Robot: Interwiki standardization)
[[FileImage:Factory Automation Robotics Palettizing BreadFactory_Automation_Robotics_Palettizing_Bread.jpg|thumb|ජර්මනියේ පාන් කර්මාන්ත ශාලාවක්]]
'''ආහාර ඉංජිනේරු ශිල්පය''' යනු ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම හා සැකසීමේ ක්‍රියාවලිවලට ආහාර ඉංජිනේරු ශිල්පයට කෘෂිකාර්මික ඉංජිනේරු ශිල්පයේ යෙදීම් හා ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා වූ රසායනික ඉංජිනේරුමය න්‍යායන් ඇතුළත් වන නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ. ශාක හා සතුන්ගේ ජානමය ඉංජිනේරු ශිල්පය සාමාන්‍යයෙන් ආහාර ඉංජිනේරුවරයෙකුගේ කාර්යයක් නොවේ.
 
'''ආහාර ඉංජිනේරු ශිල්පය''' යනු ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම හා සැකසීමේ ක්‍රියාවලිවලට ආහාරසම්බන්ධ ඉංජිනේරු ශිල්පයටශිල්පයයි. කෘෂිකාර්මික ඉංජිනේරු ශිල්පයේ යෙදීම් හා ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා වූ රසායනික ඉංජිනේරුමය න්‍යායන්න්‍යායන්ද මීට ඇතුළත් වන නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ. නමුත් ශාක හා සතුන්ගේ ජානමය ඉංජිනේරුවැඩි ශිල්පයදියුණු සාමාන්‍යයෙන්කිරීම ආහාර ඉංජිනේරුවරයෙකුගේ කාර්යයක් නොවේ.
ආහාර ඉංජිනේරු ශිල්පය යනු ඉතා වැඩි පරාසයකින් යුත් ක්‍රියාවලියයි.එහි දැනුම් හා ක්‍රියාවලි අතර පහත ඒවා වේ.
 
ආහාර ඉංජිනේරු ශිල්පය යනු ඉතා වැඩිපුළුල් පරාසයකින්පරාසයක් යුත්සහිත ක්‍රියාවලියයික්‍රියාවලියකි.එහි දැනුම් හා ක්‍රියාවලි අතර පහත ඒවා වේ.
* ආහාර නිපදවීම සඳහා යන්ත්‍ර හා ක්‍රියාවලි සැලසුම් කිරීම
* ආහාර නිෂ්පාදනයේ දී ආහාර ආරක්ෂා කිරීමට හා සංරක්ෂණය කිරීමට ක්‍රම සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
* ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වූ ජෛව තාක්ෂණික ක්‍රියාවලි
* ආහාර ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම හා සැලසුම් කිරීම
* ආහාර නිෂ්පාදනයේ තත්ව පාලනය
 
* ආහාර නිපදවීම සඳහා යන්ත්‍ර හා ක්‍රියාවලි සැලසුම් කිරීම
* ආහාර නිෂ්පාදනයේ දී ආහාර ආරක්ෂා කිරීමට හා සංරක්ෂණය කිරීමට ක්‍රම සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
* ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වූ ජෛව තාක්ෂණික ක්‍රියාවලි
* ආහාර ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම හා සැලසුම් කිරීම
* ආහාර නිෂ්පාදනයේ තත්වතත්ත්ව පාලනය
 
== සටහන් ==
 
 
{|
 
 
|-
 
 
| [http://en.wikipedia.org/wiki/Food_engineering Food engineering]
|}
 
[[ප්‍රවර්ගය: ඉංජිනේරු විද්‍යාව]]

සංස්කරණ

737

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/168986" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි