"චෙක් ජනරජය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Adding category Category:මධ්‍යම යුරෝපය (using HotCat))
'''චෙක් සමුහාණ්ඩුව'''
[[Image:125px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
ආදර්ශ පාඨය - සත්‍යය රදා පවතී
{|
අගනුවර සහ විශාලම නගරය
|'''ආදර්ශ පාඨය'''
රාජ්‍ය භාෂාව - චෙක්
|සත්‍යය රඳා පවතී
රාජ්‍යය - පාර්ලිමේන්ත= සමුහාණ්ඩුව
|-
සැකැස්ම - බොනීමියන් රාජ්‍යය - C. 870
|'''             සිතියම'''
චෙකොස්ලොවිකියා - 28 ඔක්තෝම්බර් 1918
|-
චෙක් සමුහාණ්ඩුව - 01 ජනවාරි 1993
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-EU-Czechia.svg.png]]
EV රාජ්‍යයට පැමිණීම - 01 මැයි 2004
|-
වර්‍ග ප්‍රමාණය - එකතුව - 78,866 Km2 (116th)
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
30,450 5q mi
|පැරගූ
ජලය (%) – 2
|-
ජනගහණය - 2009 තක්සේරුව - 10,506,813 (78th)
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
2001 ජන සංඛ්‍යාකය - 10,230,060
|චෙක්
ඝනත්වය 132/Km2 (77th)
|-
341 / 5q mi
|'''රාජ්‍යය'''
GDP (ppp) – 2008 තක්සේරුව
|පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුව
එකතුව - $ 261.777 බිලියන(1) (39th2)
|-
සාමාන්‍ය - $ 25,118(1) (33rd)
|'''      සැකැස්ම '''
GDP (සාමාන්‍ය) – 2008 තක්සේරුව
|-
එකතුව - $216.354 බිලියන(1) (36th)
|'''බොහීමියන් රාජ්‍යය'''
සාමාන්‍ය $ 20,759(1) (36th)
|870
ගිනි (1996) – 25.4 (පහළ) (5th)
|-
HDI (2007) – 0.903 (ඉතා ඉහළ) (36th)
|'''චෙකොස්ලොවිකියා'''
මුදල් - චෙක් කොරුනා (CZK)
|28 ඔක්තෝම්බර් 1918
කාල මණ්ඩලය - CET (UVT + 1)
|-
ග්‍රීෂ්ම ඍතුව (DST) – CEST (UVT + 2)
|'''චෙක් සමුහාණ්ඩුව'''
මං තීරුව - දකුණ
|01 ජනවාරි 1993
අන්තර්ජාලය - TLD .CZ3
|-
දුරකථන සංකේත +4204
|'''EV රාජ්‍යයට පැමිණීම'''
 
|01 මැයි 2004
චෙක් සමූහාණ්ඩුව මධ්‍යම යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. මායිම් වන්නේ ඊසාන පොලන්තය බටහිර වයබ ජර්මනිය. දකුණට ඔස්ට්‍රියාටෝ සහ නැගෙනහිරට ස්ලමෑනියාව චෙක් සමුහාණ්ඩුව 1999 සිට නේටෝ හි සමාජිකත්වය දරන අතර යුරෝපියානු සංගමයේ 2004 වර්ෂයේ සිට සාමාජික තිවය දරයි. චෙක් රාජ්‍යය ආරක්ෂණ සහ සහයෝගිතා සංගමයේ අන්තර් ජාතික කාර්යයන් වන්නේ ඇමරිකානු හෙල්සින්හි කොමිසමේ කාර්යය භාරයන් නිරික්ෂණය කිරිමයි. ජනවාරි 01 2009 සිට ජුලි 1 2009 දක්වා චෙක් සමුහාණ්ඩුව යරෝපියානු සංගමයේ ජනාධිපති සංගමය පවත්වන ලදී. චෙක් රාජ්‍යය නොහොත් බොනිවියාව 1918 තෙක් හදුන්වනු ලැබුවේ බොනිවියන් කිරැලේ භූමියන් නිසාය. මෙය 9 ශතවර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදි. 13 වන 14 වන ‍ශතවර්ෂ තුල ලක්ලෙස්බෝග් හා ප්‍රෙමින්ලික් පාලන සමයේ රටෙහි පලාත් ප්‍රදේශ විශාල වශයෙන් වැඩි විය. 1526 ටොනොනස් අරගල යෙන් පසු බොනිවියා රාජධානිය ඔස්ට්‍රියා හා හයිගර් අතර එහි මුලික කොටස් තුන වශයෙන් හැඩිස්බර්ග මොනාකි තුලට සම්බන්ධ කරන ලදි. චෙකොෆ්ලොවිනියානු නිදහස් සමුහාණ්ඩුව 1918 ස්ථාපිත කරන ලද අතර මෙය දෙවන ලෝන යුද්ධයෙන් පසු ඔස්ට්‍රෝ හන්ලේරියන් රාජධානියේ බිද වැටීමෙන් පසු සිදු විය. මියුනික් අනගතාවය හා චෙ‍ෙකාෆ්ලාමිනියානුව තුල ජර්මන් සම්බන්ධයට පසු රතු හමුදාවේ බටහිර ක්‍රියාකාරකම් හා චෙකොෆ්ලොවියාවෙන් වැඩි කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමේ හේතුවෙන් කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 1946 මැතිවරණයෙන් 38% දිනාගත්හ.
|-
 
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 78,866, වර්ග සැතපුම් 30,450
|-
|'''ජලය (%)'''
|2
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|10,506,813
|-
|'''2001 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|10,230,060
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 132, වර්ග සැතපුම් 341
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 261.777
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 25,118
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 216.354
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 20,759 (36)
|-
|'''ගිනි (1996)'''
|25.4 (පහළ)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2007)'''
|0.903 (ඉතා ඉහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|චෙක් කොරුනා (CZK)
|-
|'''මං තීරුව'''
| දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.cz
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
| +4204
|}
]]
චෙක් සමූහාණ්ඩුව මධ්‍යම යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් වන්නේ ඊසාන දෙසින් පෝලන්තය, බටහිරින් සහ වයඹින් ජර්මනිය, දකුණින් ඔස්ට්‍රියාටෝ සහ නැගෙනහිරින් ස්ලමෑනියාවය. චෙක් සමුහාණ්ඩුව 1999 සිට නේටෝ හි සාමාජිකත්වය දරන අතර 2004 වර්ෂයේ සිට යුරෝපියානු සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරයි. චෙක් රාජ්‍යය ආරක්ෂණ සහ සහයෝගිතා සංගමයේද සාමාජිකයෙක් වේ. එහි සහභාගිකත්වය වශයෙන් චෙක් රාජ්‍යයේ අන්තර් ජාතික කාර්යයන් වන්නේ ඇමරිකානු හෙල්සින්හි කොමිසමේ කාර්යය භාරයන් නිරීක්ෂණය කිරීමයි. ජනවාරි 01, 2009 සිට ජුලි 1, 2009 දක්වා චෙක් සමුහාණ්ඩුව යුරෝපියානු සංගමයේ ජනාධිපති සංගමය අරඹයා කථාවක් පවත්වන ලදී. චෙක් රාජ්‍යය නොහොත් බොනිවියාව 1918 තෙක් හඳුන්වනු ලැබුවේ බොනිවියන් කිරැලේ භූමිය කියාය. මෙය 9 වැනි ශතවර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදි. 13 වැනි හා 14 වැනි ‍ශතවර්ෂ වල ලක්සෙම්බෝග් හා ප්‍රෙමිස්ලිඩ් පාලන සමයේ රටෙහි පළාත්, ප්‍රදේශ විශාල වශයෙන් වැඩි විය. 1526 ටොනොනස් අරගලයෙන් පසු බොනිවියා රාජධානිය ඔස්ට්‍රියා හා හයිගර් අතර එහි මුලික කොටස් තුන වශයෙන් හැඩිස්බර්ග මොනාචි තුලට සම්බන්ධ කරන ලදි. චෙකොෆ්ලොවිනියානු නිදහස් සමුහාණ්ඩුව 1918 ස්ථාපිත කරන ලද අතර, මෙය දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු ඔස්ට්‍රෝ හන්ලේරියන් රාජධානියේ බිඳ වැටීමෙන් පසුව සිදු විය. මියුනික් එකඟතාවය හා චෙ‍කොෆ්ලාමිනියානුව තුළ ජර්මන් සම්බන්ධයට පසු රතු හමුදාවේ බටහිර ක්‍රියාකාරකම් හා චෙකොෆ්ලොවියාවෙන් වැඩි කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමේ හේතුවෙන් කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 1946 මැතිවරණයෙන් 38% දිනාගත්හ.
[[Category:මධ්‍යම යුරෝපය]]

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163198" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි