"ඉන්දියානු සාහිත්‍යය තුල කන්නඩ සාහිත්‍යය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
1994 වර්ෂය සඳහා කන්නඩ ලේඛක සහ ඥාණපිත් සම්මානය දිනු U.R.ආනන්ද මූර්ති
කන්නඩ සාහිත්‍යය
 
 
1994 වර්ෂය සඳහා කන්නඩ ලේඛක සහ ඥාණපිත් සම්මානය දිනු U.R.ආනන්ද මූර්ති
ප්‍රධාන ලියවිල්ල කන්නඩ සාහිත්‍යය Kannada Literature.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/109912" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි