පිටුවේ ඉතිහාසය

10 පෙබරවාරි 2020

21 ජනවාරි 2020

25 සැප්තැම්බර් 2019

14 සැප්තැම්බර් 2019

13 සැප්තැම්බර් 2019

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැල්වදෝ්ර්_ඩාලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි