මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

30 ජූනි 2011

29 ජූනි 2011

23 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Sampathsris" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි