මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

26 ඔක්තෝබර් 2020

28 නොවැම්බර් 2018

31 මාර්තු 2017

18 මාර්තු 2017

28 සැප්තැම්බර් 2016

24 ඔක්තෝබර් 2015

15 ඔක්තෝබර් 2015

1 සැප්තැම්බර් 2015

4 අගෝස්තු 2015

7 ජූනි 2015

27 අප්‍රේල් 2015

23 ජනවාරි 2015

13 ජූලි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

17 නොවැම්බර් 2012

28 ජූලි 2012

22 ජූලි 2012

7 ජූලි 2012

16 ජූනි 2012

16 මැයි 2012

7 මැයි 2012

6 මැයි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Pradeepmaduranga" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි