මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

27 දෙසැම්බර් 2011

21 දෙසැම්බර් 2011

20 දෙසැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/PasanSenevirathne" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි